Harmonijki

Drzwi harmonijkowe z przekładką pozwalają na realizowanie dużych przejść. System jest zbudowany na ościeżnicy której ruchome elementy są umieszczone w taki sposób aby mogły składać się na lewo lub prawo. Te elementy lub skrzydła są mocowane na zawiasach do słupków.