Nawietrzaki

Nawiewniki okienne umożliwiają dopływ powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. Nawet przy szczelnie zamkniętym oknie dostarczane jest świeże powietrze niezbędne do zapewnienia skutecznej wentylacji. Nawiewniki montowane są w górnej części okna. Taki sposób podyktowany jest przepisami Normy Polskiej oraz względami praktycznymi. Zewnętrzne powietrze przepływa ponad strefą przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

Nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Ze względu na sposób działania wyróżniamy:

  • Nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie, ilość dostarczonego powietrza zależy od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu. Im wyższa wilgotność, tym większy napływ powietrza. W zależności od pory dnia i sposobu użytkowania pomieszczeń, zmienia się ilość dopływającego pomieszczenia. Czujnikiem sterującym jest wiązka taśm wykonana z poliamidu. Istnieje możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.
  • Nawiewniki ciśnieniowe – samo regulujące, ilość dostarczonego powietrza zależy od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawietrznika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzonego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przesłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

Zapisz